PAINTBALL

 

Paintball má mnoho podob. Aby se předešlo zmatkům a nedorozuměním při pořádání akcí, uvádíme zde soubor obecných paintball pravidel obvyklých na paintballových akcích. Hned na úvod je ovšem důležité poznamenat, že záleží pouze a jen na pořadateli dané akce, zda si zde uváděný soubor obecných pravidel dále upraví dle svých požadavků a potřeb. 

Pro přehlednost je zde i popis všech běžných forem paintballu.

SPORTOVNÍ PAINTBALL - SPEEDBALL 

1. Hraje se na malých hřištích s umělými překážkami.
2. Proti sobě stojí dva malé paintball teamy

3. Bojuje se o vlajku, kterou má každý tým umístěnou na své straně hřiště.
4. Na paintball hru dohlíží rozhodčí.
5. Nesmí se používat střelba dávkami, ale využívá se elektronická spoušť pro rychlejší palbu
6. Na oblečení se vztahují speciální paintball pravidla, aby se zabránilo přehlédnutí, nebo tlumení zásahů.


REKREAČNÍ A KOMERČNÍ Paintball

1. P
aintball se hraje se na menších hřištích, nebo omezeném prostoru v přírodě apod.

2. Obvykle je na paintball hřišti řada umělých překážek 
3. Munice není omezená
4. Paintball teamy nejsou nijak omezeny


WOODSBALL A SCENARIO Paintball


1. Hraje se v přírodě a jiných libovolných prostorech, obvykle větší rozlohy 
2. Munice není omezená
4. Hráči paintballu obvykle používají maskovací oblečení, ale není to bezpodmínečně nutné
5. Používá se označení hráčů pro rozlišení příslušnosti k teamům
7. Existuje mnoho variant pravidel paintball hry (CTF, Deathmatch, scénáře atd.) Různá je i míra kooperace. Záleží na pořadateli/hráčích jaké zvolí.
8. Jinak je WB víceméně odlehčená varianta Military PB, ve které se klade větší důraz na adrenalinovou zábavu a nesnaží se tolik simulovat realitu, tudíž nemá tolik omezení. WB může a nemusí přebírat velkou část pravidel MP. Záleží jen na hráčích.

  


Military paintball


1. Military paintball se svými pravidly snaží co nejvíce přiblížit reálnému bojovému střetu
2. Military paintball se hraje pokud možno v reálných prostředích bez použití umělých překážek
3. Hráči military paintballu používají vojenskou výstroj a maskování
4. Hraje se military paintball podle scénářů napodobujících reálné situace
5. Při military paintballe se dbá se na kooperaci, disciplínu a taktiku, každý team má svého velitele a rozdělené další úlohy
6. Na větších military paintball akcích podléhají teamy společnému hlavnímu velení
7. Hráči military paintballu jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců. Při větších hrách s účastí různých teamů platí, že každý hráč je povinen poslouchat rozkazy i velitelů z jiných teamů, pokud není jeho velitel přítomen. Nejvyšší šarže na místě prostě velí. Velitelé teamů podléhají štábu zvolenému pro danou akci.

 

HARDCORE MILITARY 

Hardcore military využívá pravidla military paintballu, s výjimkou následujících: 

1. Zásah se neoznamuje vizuálně ani zvukově, cíl pouze lehne na zem
2. Mrtvola nemluví ani se nehýbe - je mrtvá a je i možné se za ní krýt 
3. Limit munice dle typu akce (60 až 200)
4. Preference reálného způsobu přebíjení (zatím výhled díky nekvalitě takových zbraní) a reálné kapacity zásobníků
5. Úsťová rychlost omezena jen možnostmi zbraně
6. Ochrana obličeje, těla či končetin je vždy jen na odpovědnosti každého jedince, ochrana očí více než doporučena
7. Není zakázáno střílet do jakékoliv části člověka z jakékoliv vzdálenosti jakékoliv množství munice
8. Je povolená jakákoliv neranivá pyrotechnika (tedy i kulové pumy nebo slzný plyn)
9. Munice nesená do hry se sdílí a vyřazenému protihráči je možné ji odebrat (je vhodné zavést též pro zbraně, nevhodné však pro větší střetnutí nebo meziklubová střetnutí)
10. Akce mohou být vícedenní, nonstop.
11. Hrát se může pouze na jeden život na celou akci.

Anketa

Jakou hru preferujete ?

Klasické dobývání (1 855)
46%

Ukořistění vlajky - každý tým má vlastní (717)
18%

DeathMatch - dva týmy proti sobě - bez vlajek (339)
8%

VIP osoba (1 120)
28%

Celkový počet hlasů: 4031